นิยายวาย

นิยายวาย (Y) คือ นิยายที่มีการสร้างพล็อตเรื่อง การบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกที่เป็นเพศเดียวกัน  ถ้าเป็นหญิงรักหญิงจะเรียกว่า ยูริ (YURI) แต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นยะโออิ (Yaoi) นิยายวายแสดงให้เห็นถึงความรักที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย แต่เป็นความรัก ความสัมพันธ์ของชายกับชาย มีเรื่องหลากหลายแนวเหมือนกับนิยายทั่วไป เป็นการนำเสนอตัวละครหลักเป็นเพศเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหานั้นเป็นนิยายวายประเทศไหนและในแต่ละเรื่องก็จะมี เค้าโครง ในการนำเสนอตามจินตนาการของผู้แต่ง หรืออาจจะเป็นการจิ้น (จับคู่) ระหว่างนัก กีฬา นักแสดงนักร้อง ซึ่งก็จะเรียกกันว่า Fiction หากใช้ตัวละครหลักมาจากกลุ่มนี้ ส่วนการเรียกตัวเอกก็จะเรียกเป็น พระเอก และ นายเอก แต่ในความเป็นนิยายวายก็ยังแบ่งเป็นประเภทย่อยเช่น*…